ДемократичноTo

Място за израстване, учене, самопознание, грижа и подкрепа

ДЕМОКРАТИЧНОТО Е МЯСТО ЗА ИЗРАСТВАНЕ, УЧЕНЕ, САМОПОЗНАНИЕ, ГРИЖА И ПОДКРЕПА ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ, ПРИ КОЙТО ДЕЦАТА:

 • Сами избират какво, кога, как и с кого да учат;
 • Заедно с учителите управляват училището, чрез съвместно взимане на решения на Общото събрание;
 • Изграждат общност, в която свободата и отговорността са неразделни, а заявените ценности се превръщат в практика.

ОТ 2012 Г. ИЗСЛЕДВАМЕ ДЕМОКРАТИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. СЛЕД ПЪТУВАНИЯ, СРЕЩИ И ОБУЧЕНИЯ ОТВОРИХМЕ ВРАТИ ПРЕЗ 2014 Г. И СКОРО СЛЕД ТОВА СТАНАХМЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ (EUDEC).

Ценностите на ДемократичноТо не остават “на хартия” и се практикуват ежедневно – те са заложени в организационната структура и начините на функциониране, виждат се в отношенията между възрастните и между възрастни и деца.

Демократичният образователен модел съществува от над 100 години и се базира на два основни стълба:

Ценности на ДемократичноТо:

 • Уникалност

  Имаме истинска свобода да бъдем себе си и да изразяваме себе си. Развиваме се като емоционално интелигентни и креативни личности. Разгръщаме заложените в нас таланти и добродетели.

 • Подкрепа

  Осигуряваме среда на зачитане, любов и грижа един към друг. Подкрепяме развитието на всеки със собствено темпо и спрямо личните му цели. Вярваме в добронамереността на хората.

 • Свобода и Отговорност

  Избираме свободно. Осъзнато приемаме и носим последствията от избора си.

 • Равноправие/Равнопоставеност

  И учители, и ученици участват наравно в сътворяването на учебния процес при взаимно уважение и взаимно зачитане.

 • Демократично управление

  Управлението на училището е прозрачно и децата, учителите и родителите имат право да участват в него.

 • Свободно, естествено, самонасочено учене

  Демократичното образование дава възможност на детето за избор на занимания и дейности спрямо личните интереси и предпочитания. Всяко дете е свободно да определя своята учебна програма, да взема решения кога, какво и как да учи.

 • Демократично самоуправление на училището

  Демократичното училище е самоуправляваща се общност – това означава, че училището се управлява от Общността, която го формира – учениците, учителите и родителите. Те се събират всяка седмица и взимат решения за всичко, което касае училището чрез дискусии,и гласувания, в които всеки един член на общността – ученик, учител, родител, има равен глас.

  Научете повече