ЦДУ – Център за Демократично Учене

Какво правят учителите в седмиците преди началото на училищната* година?

Подготвят, разбира се!
Подготвят средата, материалите, програмата, себе си…
Планират – какво и как ще правят през годината.

А как се подготвят учителите в пространство, което практикува самонасочено учене?

I-ви етап Какво ще учим/правим догодина?

Всичко започва с въпрос – силен, отворен и ясен въпрос.

Какво искам да уча/правя през следващата година?

Задаваме го в началото на всяка училищна година в разговор с всяко дете. Задаваме го и в края на предходната година – за да провокира още тогава идеи, предложения, размисли.

За децата този въпрос има силна самоопознавателна сила – дава възможност да се замислят какво точно искат и от какво имат нужда В ТОЗИ МОМЕНТ. Не по-маловажно – да усетят, че това действително вълнува хората около тях и те искат да го вземат предвид.

За нас като възрастни, на които е доверено да ги придружаваме по пътя им на израстване, той е насока и помощ за това как да ги подкрепяме по-добре, какво ги интересува и вълнува.

Това е въпрос, чиито отговори се променят постоянно в процеса на порастване. Затова е добре да бъде задаван регулярно и периодично.

Като всяка устна комуникация най-важно е с какво отношение ще подходим,

не толкова какви точно думи ще изречем!

Затова и въпросът ни ще има търсения ефект, само когато отразява автентично желание и любопиство за онова, което вълнува децата и силно намерение да бъдат подкрепени именно в техните интереси и нужди.

Какво искам да уча

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-ри етап Защо сме тук?

Някъде между първото и второто задаване на въпроса по-горе, стои един ключов за нас момент. Пак свързан с въпроси, но към самите възрастни в училището. Тази година му посветихме един ден и не ни стигна.

За пореден път трябваше всеки за себе си и заедно като екип да си отговорим на следните въпроси:

1. Какво правим тук?
2. Защо го правим?
3. Какво искаме да постигнем, какви са нашите цели?
4. Кои са нашите приоритети?
5. Как смятаме да ги постигаме?
Някои го наричат Целеполагане.
В него има и такъв елемент.
Ние го наричаме Осъзнаване. И Свързване с намерението.
Вярваме, че който с каквото и да се захваща, има нужда от това Осъзнаване и Свързване.
А при работата с деца – дори още повече. Защото тя е свързана с висшата отговорност да подкрепиш проявата на човешките качества и таланти във всяко от тях.
Осъзнаването какво искам да правя, свързването със “защо-то” зад него, както и ясните идеи какви действия мога да предприема, така че наистина това, което правя, да отразява това, към което се стремя – са основополагащи. Защото вероятно на всеки се случва да прави неща, за които впоследствие се оказва, че не отразяват добре първоначалното му намерение.
Другата функция на този процес е изясняването отново на това, което целим и още една стъпка напред – поставянето на приоритети сред тези цели. Защото днес, амбицирани и мултифункционални, често се оказва, че целим МНОГО неща, имаме много цели – все прекрасни и заслужаващи времето и усилията ни. Но опитът показва, че не можем да правим всичко и да запазим високото качество на всички от тях. Освен това – те не всички са еднакво важни на фона на голямата картина, макар че всичките може да изглеждат еднакво ЯКИ! 🙂
Затова е добре да изберем 3 или 4, които са пръв приоритет и след това – всичко останало.
Интересно ли ви е да разберете кои се оказаха нашите приоритети?
С радост ще ги споделим в следваща публикация по темата.
Последният въпрос – “Как смятаме да ги постигаме?” – не случайно е зададен в несвършено време. Не се питаме “Как ще го постигнем?”, защото не се търси крайна точка и краен резултат, а процес в развитие.
Може би се чудите как така си задаваме такива важни въпроси в началото на годината? Нямаме ли вече разписани Ценности, Визия, Образователен модел на Център за демократично учене?
Имаме. Но те вече са написани.
А всяка училищна година се “пише” отново – заедно като екип, заедно с децата, заедно с техните родители. Никой въпрос няма краен отговор в живота (и в демократичното училище).
И всъщност се получава интересна проверка – “там” ли сме, където сме били преди? Или вече сме на друго място в безкрайното поле на ученето и развитието?
Горесопоченият процес се отнася конкретно до Център за демократично учене. Според философията на демократичното образование той е различен за всяка училищна общност, защото отразява спецификите на нейните членове. Как започват училищната година в други демократични училища по света ще можете да разберете от първо лице по време на Европейската Конференция за Демократично образование, домакинствана от Общност за демократично образование, която ще се проведе между 2 и 8 август 2020 г. в София! За подробности следете на този сайт и на ФБ страницата ни. 
[rule style=”rule-thick” ]
* В ОДО използваме “училищна” вместо “учебна”, защото вярваме, че човек учи постоянно (далеч не само по време на училищната година) и че думите са важни.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.