Първи Еразъм + проект за ученици от ДемократичноТо

/автор: Румен Минчев/

Румен стана част от учителския екип на ДемократичноТо през 2022 г.

Повече за него можете да прочетете в секция ЕКИП.