Entries by odo

Осемте компетенции на Сър Кен Робинсън и как демократичните училища развиват именно тях

Автор: Маги Благоева В 21 век уменията, които са необходими за пълноценен живот се различават от тези, които познаваме. Образователният експерт сър Кен Робинсън ги формулира ясно чрез следния синтез: Curiosity – любопитство Creativity – творчество Criticism – критично мислене Communication – общуване Collaboration – сътрудничество Compassion – съчувствие Composure – умението да познаваш себе […]

Общност на равенство, взаимно уважение и демократично взимане на решения

Философията на демократичното образование стъпва на процеса на демократично самоуправление, в който всеки член на училищната общност има равен глас. Да, това на практика означава, че децата наравно с учителите управляват училището. Практикуват демокрация всеки ден, вземайки решения за управлението на ежедневния живот в училището, създавайки правилата, по които общността функционира и следейки те да бъдат […]

Иван Николов

Разкажи ни за себе си, моля те. Аз съм Иван и съм художник, режисьор и оператор. Завършил съм педагогика на изобразителното изкуство, понастоящем имам продукционна къща и правя филми. Понеже имах силен интерес в работа с деца, вместо да стана учител по рисуване в училище (още трупайки опит в университета, преподавайки в училищната система разбрах, […]

Цвети Коловска

Цвети, разкажи ни за себе си, моля те. Казвам се Цветелина Коловска. Имам две деца. През 2008г. завърших висшето си образование в СУ „Св. Климент Охридски” – Специална педагогика, Слухово-речева рехабилитация. По природа съм мечтател и откривател –вътре в себе си на първо място. Обичам да се разхождам сред природата и да снимам всичко онова, […]

Маги Благоева

Маги, разкажи ни за себе си, моля те. Аз съм съвсем обикновен търсещ човек, който опитва да следва собствения си вътрешен глас, а не тези на обществото, роднините, близките и приятелите. Опитвам да откликвам на света, да го разглеждам и опознавам всеки ден с любопитство, да се уча от всичко. След като завърших училище и […]