Среща за учене и обмен на опит по проект BUSTA – част IV


/автор: Цветелина Коловска/

Цвети е един от основателите на Общност за демократично образование и част от учителския екип в ДемократичноТо от самото му създаване. Повече за нея можете да видите в ЕКИП.

————————————————————————————-

В няколко предходни поста ви запознахме с пътуването ни до Белгия, което се осъществи в рамките на проект BUSTA, финансиран от програма Еразъм.

Нашите домакини от QUEST се бяха постарали програмата да е разнообразна и наситена. След срещата с кучетата от Dyadis и незабравимата ферма Nos Pilifs, третият ни ден в Брюксел бе посветен на Европа.

Имахме възможност не просто да влезем в Европейския парламент, но и да участваме в достъпна за езика на младите хора отворена дискусия за ценностите на Европейския съюз, заедно с група студенти от Нидерландия. Водещ на дискусията бе британец, работещ за парламента, запознат, както със законите и историята на Съюза, така и с предизвикателствата пред всяка от държавите. Всеки имаше възможност да зададе въпросите си и да размишлява с другите за отговорите им. Дискусията породи и доста въпроси в някои от нашите ученици, над които продължихме да разсъждаваме и през следващите дни.

Какво са свобода, права, задължения в едно общество?

Какво можем ние да направим като отделни личности в решаването на по-глобални проблеми?

Защо е важно да се интересуваме от политика и да гласуваме?

Следващата ни спирка през този ден бе Музеят на Европа. Чрез интерактивно преживяване и кратки, но много съдържателни обяснения, достъпни на всички 24 езика, всеки може да се потопи в Историята на Европа от Античността до наши дни.

Всеки от нас откри нещо ново и вълнуващо, което да научи и да вземе със себе си от този храм на Историята.