Публикации

Конете като терапевтични животни, част 2 - проект BUSTA

През юни и юли отново посетихме прекрасното ранчо на Фондация Пейнт и Коуртър Хорс, където учениците от Център за Демократично Учене…