Ученето е естествен процес

Процесът на учене и саморазвитие е естествен и вътрешно стимулиран при всеки човек. Ученето се случва непрекъснато и навсякъде.

Ученето се осъществява под най-различни форми и начини – игра, наблюдение, разговор, беседа, преживяване, експеримент, лично изследване, проекти, индивидуални уроци, групови занимания. Вярваме, че много често най-доброто учене става извън класната стая. То може да бъде в игра, наблюдение или разговор, в който ученик задава въпрос, съотносим с интересите му в момента. Въпросът може да изникне по време на урок, на училищно събрание или пък докато пиеш чаша чай с връстници или член на персонала. Вярваме, че е от ключово значение всеки ученик да има свободата да отговори на своите собствени интереси, да последва своето собствено любопитство и търсения. Това може да се прояви в различни форми,  които не са свързани с присъствие в занимание  от учебната програма.

Всеки човек учи по различен начин – в самото сърце на този модел на обучение е ученикът, всеки уникален и всеки с различни нужди. Ученето е различно преживяване за всеки ученик – дори в рамките на една и съща класна стая. По-фундаментално- за много от тях конвенционалната класна стая и лекционния тип на предаване на информация не са подходящи. В демократичното образование всеки има възможност да учи съобразно своя собствен стил на учене.

Противно на традиционните образователни схващания, ученето, като всеки естествен процес, не е праволинейно. Естественото учене следва непредсказуеми отбивки и заобикаляния, подобно на река, която наглед „неефективно“ и „неоптимално“ намира своя път към морето.

Всеки човек /съответно и всеки ученик/ има области, в които е добър, и други, в които демонстрира средни или слаби способности. Личността на човек е многопластова и притежава много и различни способности, които са на различни нива и степени на сила или слабост. Това е естествено и отразява природното разнообразие в света.