Различни възрасти – сериозни теми

/автор: Цветелина Коловска/

Цвети е един от основателите на Общност за демократично образование и част от учителския екип в ДемократичноТо от самото му създаване. Повече за нея можете да видите в ЕКИП.

————————————————————————————-

Създаването на естествени условия, в които децата на различни възрасти учат заедно, черпят информация едни от други, е доказало своите ползи. Това е процес, който всеки педагог счита за пълноценнен за всички замесени в него.
В ДемократичноТо е нещо обичайно да се натъкнете на групи деца, които обсъждат различни теми, които не отстъпват по задълбоченост, изграждане на умения и получаване на знания от провежданите занимания и часове от учителите. Те често дори са продължение на поставена от учител тема или са просто спонтанно започнал разговор.
Как се вписват по-малките деца в такава динамика?
Те не се смущават да се обръщат към по-големите, когато имат въпроси, а по-големите охотно споделят знанията и мислите си с тях.
Такива сцени са ежедневие при нас и понякога, забързани в правенето на това или онова, ги подминаваме с усмивка и удовлетвореност, че това, което правим има смисъл и изгражда уверени и мислещи млади хора.
Онова, което ме спря от бързането ми и ме накара да заснема този на пръв поглед нищо неозначаващ за масовата публика кадър, бе задълбоченият, не иницииран или фасилитиран от възрастен разговор, между три момчета на различна възраст за войните, мястото, което България заема на картата на света, опасността страната ни да бъде въвлечена в конфликт. Истината е, че не успях да чуя много, защото това бе свещен момент на споделяне на мисли, а исках да остана незабелязана и да не прекъсвам потока между тях.