Път за демократичното образование в държавно финансирани училища


/интервюиращ: Нели Керемидчиева/
Тази година Общност за демократично образование за първи път се включи в международен проект по Еразъм под името „Демократично образование в училищата“ (DESC – Democratic Education in SChools). По този повод говорим с Маги Благоева, която е учител в Център за демократично учене.

Разкажи ни накратко какви са целите на проекта

Основната цел е да направи демократичното образование по-познат подход в образованието и да го свърже с държавната образователна система като представи начини, по които елементи от модела могат да бъдат използвани и в държавните училища.

Как стартира? По ваша инициатива или получихте покана?

Моя мечта още от създаването на нашия Център е да направим нещо подобно. През годините, при посещенията си на Европейската и Международна конференции на демократично образование търсех партньори от други демократични училища, които също имат тези стремежи. Периодът на пандемията забави този процес, но въпреки това в края му получихме покана от нашите колеги от демократичното училище в Брюксел – BOS School – да си партнираме в проект, който замислят. Целите и желанията ни по отношение на това, което искаме да постигнем, съвпаднаха изцяло и се разпознахме като добри партньори.

По какъв начин този проект засяга Център за демократично учене?

Център за демократично учене е демократично училище по критериите на Европейската и Международната организация за демократично образование. Цел на Центъра е да популяризира метода в България и да служи за пример за добри практики в образованието. Учителите от ЦДУ, като представители на този модел и хора с повече от 5 години опит в сферата, ще предават своите умения и знания на свои колеги от държавните училища.

За теб какво би било най-полезно като резултат от този проект?

Лично за мен един добър резултат от проекта би било моделът да стане по-разпознаваем в България, да се разбере повече за ползите от този подход в образованието и все повече учители и директори на държавни училища да имат желание да внедрят в училищната си среда елементи от него.

Какво имате да направите по проекта?

Работата по проекта е изключително много – от предварително провеждани проучвания за информираността във всяка една от участващите в него държави, през създаване на систематизирано обучение за учители от държавната образователна система и пилотното му тестване, след което анализиране на резултатите и създаване на подобрения, до създаване на онлайн платформа с обучението, в която всеки желаещ учител би могъл да се обучи, и накрая изработване на доклад и препоръки в местен, регионален и европейски контекст. Това е изключително задълбочена работа, с която ще е нужно да се справим в рамките на следващите две години..

Ако аз съм родител, който харесва демократичното образование, но нямам възможност детето ми да учи в Център за демократично учене (дали по географски, финансови или други причини), какво би ме посъветвала?

Една от целите на този проект е именно такава – да се обучат възможно най-много учители от държавната образователна система, така че да прилагат елементи от модела и в държавните училища и родителите, които харесват демократичното образование, но не могат да включат децата си в Центъра, все пак да могат да изберат място, в което са интегрирани практики от модела.
Затова и моята препоръка към всички тези родители е да търсят за децата си място, в което учителите и директорите са отворени към нови подходи, идеи и модели, търсят непрекъснато подобрения, не спират да се учат и да развиват това, което правят.