Среща с хора със затруднено зрение

През лятото на 2022 г. с някои от нашите ученици посетихме ресторант Tenebris. Мястото в София, на което се храниш в пълна тъмнина, а сервитьорите са незрящи. Идеята възникна по работата в проекта BUSTA, в който сдружение Общност за Демократично Образование е един от партньорите в България и една от основните му цели е повишаване на информираността сред учениците за хората с увреждания.

Така попаднахме в ситуация, в която ние, хората със зрение, се чувстваме безпомощни, а хората със затруднения, са в силата си – уверени и сръчни, знаят къде точно се намира всеки един клиент, неговите чаши, чинии; прибори няма, но и не са нужни – никой няма да се впечатли от това, че се храниш с ръце.

Тогава бяхме поканени от нашите сервитьори да отидем някой ден на гости в един от центровете за спорт за незрящи.
И преди няколко дни го направихме.

Прекарахме един приятен и изпълнен с емоции следобед с нашите домакини. Те ни показаха масата за шоудаун* и всеки от нас имаше възможност да опита как се играе този съвсем не лесен спорт. Първо без маска, а след това с маска на очите. Изисква се абсолютна тишина от зрителите, за да могат играещите и реферът да са абсолютно концентрирани в звука на топчето, което се движи по масата.

Впечатляващ е броят купи от различни международни състезания.
Видяхме адаптирани Шах, Табла, Дама, “Не се сърди, човече”. Имахме и време да поиграем заедно.

Разделихме се с уговорки за нови срещи и споделени благодарности за прекараното време заедно.

*Шоудаун е спорт за незрящи, който може да се оприличи на тенис на маса. За разлика от тениса на маса, ударите при шоудауна се правят с бата. Топчето е по-голямо, то се търкаля по масата и издава специфичен шум, по който играчите се ориентират къде се намира то.