През юни и юли отново посетихме прекрасното ранчо на Фондация Пейнт и Коуртър Хорс, в рамките на проекта BUSTA, където учениците от ДемократичноТо имат възможност да научат повече за хората със специални нужди, а също и да общуват отблизо с невероятните терапевтични коне.

Посещениeто ни този път имаше за цел да приложим на практика вече говореното за хората със специални нужди и за терапията с коне.

При предната ни визита учениците от ДемократичноТо наблюдаваха терапевтична сесия на дете с епилепсия. Сесията бе проведена от Мина, сертифициран терапевт, с помощта на доброволците, които прекарват цялото лято в ранчото и знаят в дълбочина нужните детайли. Научихме какъв тип движения развиват моториката, кои имат за цел сензорна стимулация, защо при някои състояния се работи включително за развитие на дисциплина. Децата усетиха сами, че докато сресват коня, този път бяхме с 12-годишния Здендо, това уж се прави в негова полза, но всъщност за самите тях носи удоволствие. Оказа се, че дори самият допир до коня има положително въздействие, тъй като той е с по-висока телесна температура от нас и затоплянето стимулира отпускането на човека. Заедно с това разбраха, че е нужно да съобразяват собственото си поведение, когато им обясниха, че дори сред тези добре обучени коне, постоянните резки движения – бягане, вдигане на шум – не са препоръчителни. След това учениците ни имаха за задача да предложат нови игри, на база на наблюдаваното и съобразно възможностите на дете със специални потребности. Всяко дете, предложило игра, я изпробва на коня с помощта на доброволците, уверявайки се само́ доколко идеята му е приложима и подходяща.

Една част от децата се включиха активно и в заснемането с камера на процеса. Целта на документирането е създаване на филм, представящ темата за хора с увреждания, терапията с животни и взаимодействието между деца и животни.

Сегашното ни трето посещение даде възможност на учениците да влязат в ролята на помощници на терапевта в терапевтичната сесия. Детето вече ни познаваше от предходната ни среща и бе щастлив да играе с някои от нашите ученици. След сесията използвахме манежа да играем с топка и да поритаме заедно мач.

Възможността за учениците от ДемократичноТо да имат пряк досег с дете със специални нужди, да се съобразяват с възможностите му, да играят най-вече и да видят неговото щастие, допринесоха за тяхното усещане, че могат да помагат, че действията им и отношението им имат значение.

Радваме се, че благодарение на проект BUSTA имаме възможност да извършваме с учениците от ДемократичноТо дейности, които допринасят за развитието на тяхната осъзнатост и чувствителност по отношение на хората със специални нужди, разбиране за ролята на животните и стимулиране на мисленето за това как те самите могат да имат принос.