Спящата КрасТавица

През изминалата седмица, децата от училищната група “ Лимони” (възраст 8-11 г.) имаха възможност да се ангажират в процес, който им даде пространството да развиват себе си, да преодоляват своите задръжки, страхове и притеснения, да разширяват творческото си мислене и проявят своите фантазия и въображение, да упражняват езиковите си умения, да надграждат уменията си за общуване, сътрудничество и работа в екип – ключови компетенции, формулирани от образователните експерти като необходими за пълноценен живот в 21 век.

Проектът тази седмица бе създаване и заснемане на собствен авторски филм.

Заедно с помощта на учителя, проектът започна с проучване на видовете жанрове и съвместно вземане на решение какъв филм точно искат да направят. Децата взеха решение да направят свой прочит на приказката “Спящата красавица” и така се роди идеята за “ Спящата красТавица”.

Втората част на проекта бе измисляне и написване на сценария, след което се състоя изборът на роли и реалното заснемане на филма. За децата, които обичат да изразяват и изявяват себе си, тази задача бе приятна и вълнуваща, а за други – особено предизвикателна, тъй като изискваше преодоляване на собствения срам.

В последния етап децата имаха възможност да наблюдават и да се включат в сглобяването и монтажа на крайния продукт.

Един от най-ценните резултати от процеса бе именно личното осъзнаване на всеки участник до къде може да стигне на този етап, какво му пречи да покаже себе си, от какво се страхува и как би могъл да преодолее това.

Както повечето проекти, и този завърши с представяне на завършения продукт пред всички останали в училище и разказ-споделяне от участниците за целия процес.

Най-важният резултат за нас бе удовлетвореността от преживяното и нетърпението, с което децата очакват следващия проект.