Често говорим и четем за “щастливо детство”.

И се стремим – стремежът е да се “осигури” това.

Ако бъдем реалисти, ще си дадем сметка, че това е една красива визия, но не много реалистична- детството е динамичен период, в който се преминава през мното промени, кризи, много осъзнаване, някои са трудни, някои дори болезнени. Не всичко е цветя и рози.
Като възрастни ние не можем, а и не трябва да се опитваме да спестим на децата разочарованията или лични неуспехи, защото те са естествен процес и неизбежна част от тяхното израстване. Нашата отговорност не е да премахнем от ежедневието им всякакви проблеми, така че да бъдат непрестанно щастливи – това е невъзможно. Това, за което носим отговорност, е да осигурим здравословно детство – всички необходими условия, в които те да растат здрави – и физически, и психически, и емоционално.

Това означава техните базови потребности да бъдат посрещани, да имат подкрепа, разбиране и съобразяване по пътя си на порастване.

В демократичните училища се създават точно тези условия:

=> Там децата могат да се движат, колкото и когато имат нужда, и по този начин да посрещнат естествената си потребност от движение;
=> Имат възможност да почиват, колкото и когато имат нужда, и по този начин да посрещнат естествената си потребност от почивка и преработване на всичко възприето и научено.
=> Имат възможност да играят – самоинициирано и самостоятелно, колкото и когато имат нужда, и по този начин да използват природната си способност (и потребност) да учат и изследват света;
=> Имат възможност да избират своите дейности и занимания, съобразено с интересите и потребностите си в момента и по този начин да се развиват спрямо индивидуалното си темпо и посока, учат се да бъдат осъзнати и свързани със себе си като в същото време зачитат тази възможност и за всички останали в групата.

Център за демократично учене прилага този подход.
Залагаме на осигуряването на всички условия за здравословно детство, което е абсолютно необходимата основа за по-нататъшно здравословно развитие, и стъпва на спокойствие и липса на стрес, ненасилие, уважение, зачитане и съобразяване с децата, посрещане на базовите им потребности.

Ето така растат здрави и спокойни деца.

Споделяме с вас това видео от изминалата година на децата в най-малката група на ДемократичноТо (възраст 5-8 г.).
Тя премина в много игри, изследвания, забавления, екскурзии и горски приключения, чуждестранни запознанства с доброволци от близки и далечни страни.
Учихме се да смятаме, да пишем , да готвим, да четем, да градинарстваме, да пеем и за природата си да милеем.

Благодарни сме на децата за пътя споделен, за всеки празник и за всеки ден!

В момента в предучилищната ни група за деца от 5 до 8 години има свободни места.

Всеки, който иска да се включи, може да се свърже с учителя на групата, Даяна, за насрочване на първоначална среща и разговор на имейл dayana.bozhidarov@gmail.com и телефон 0899142715 или на телефон 0877058841 (Маги).