Щастливо детство - мечта и реалност

Често говорим и четем за "щастливо детство". И се стремим - стремежът е да се "осигури" това. Ако бъдем реалисти, ще си дадем сметка,…

Учебен предмет 'Графити'. Защо не?

Продължаваме с изследването на различните начини и форми на учене в едно свободно училище. Как би могъл интересът на едно дете в област,…

Коледни косатки

Честита Коледа с един топъл момент от училищния живот в Център за Демократично Учене (ЦДУ), разказан от първо лице. “Ден преди коледното…